3 chủ đề mới cho Xperia: Love, Winter và Football

Ven1aONE đã phát hành một số chủ đề Xperia mới trên Google Play Store. Bảy chủ đề từ “eXPERIAnZ” đã được ra mắt và ba trong số đó là miễn phí ngay bây giờ bao gồm Love, Winter và Football. Bạn sẽ tìm thấy các liên kết tải về của tất cả bên dưới.

LOVE

Theme Theme-eXPERIAnZ-Love_2_result-315x560 Theme-eXPERIAnZ-Love_3_result-315x560 Theme-eXPERIAnZ-Love_4_result-315x560 Theme-eXPERIAnZ-Love_5_result-315x560

 

 

WINTER

Theme Theme-eXPERIAnZ-Winter_2_result-315x560 Theme-eXPERIAnZ-Winter_4_result-315x560

 

FOOTBALL

Theme Theme-eXPERIAnZ-Football_3_result-315x560 Theme-eXPERIAnZ-Football_4_result-315x560

Theo Xperiablog