Album app cập nhật phiên bản mới (6.6.A.0.6)

Mới đây Sony vừa cho phát hành một bản cập nhật mới dành cho ứng dụng Album, phiên bản mới được xây dựng di chuyển từ phiên bản (6.5.A.0.10) lên (6.6.A.0.6). Theo như mô tả kèm theo từ bản cập nhật cho thấy, trong phiên bản mới sẽ giúp sửa lỗi và cải tiến hiệu suất. Tuy nhiên, thay đổi lớn chúng ta có thể tìm thấy đó là các biểu tương của AR Effect đã được tập hợp vào một thư mục và một thay đổi khác đó là bây giờ chúng ta có thể thấy những hình ảnh được lưu trữ trong bộ nhớ trong hay trên thẻ microSD.

Các bạn có thể tải phiên bản mới của ứng dụng Album tại đây.

Các biểu tượng của AR Effect được tập hợp trong một thư mục.

Sony-Album_6.6.A.0.6_2-315x560

Hình ảnh trong thư mục hiển thị trực diện các hình ảnh có bên trong.

Sony-Album_6.6.A.0.6_3-315x560