Android 5.0 cho Xperia Z3 được xác nhận bởi Wi-Fi Alliance

Trong hôm nay một gợi ý rằng Android 5.0 Lollipop sẽ sớm được Sony tung ra, tổ chức Wi-Fi Alliance đã cấp chứng nhận phiên bản cho Sony Xperia Z3. Việc xác nhận diễn ra vào ngày 16 tháng hai năm 2015, trong đó có thể báo hiệu rằng Sony đang hoàn thành những giai đoạn cuối trước khi phát hành bản cập nhật Lollipop trong tháng này. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay khi chúng tôi có thêm thông tin.

Theo Xperiablog