Bắt đầu cập nhật Android 6.0 Marshmallow cho Xperia M5 (phiên bản 30.2.A.0.100)

Sau vài giờ khi Sony Mobile tung ra bản cập nhật Android 6.0 Marshmallow dành cho Xperia M4, thì người “anh em” Xperia M5 cũng bắt đầu được nhận “kẹo dẻo” với phiên bản 30.2.A.0.100. Hiện tại, bản cập nhật chỉ xuất hiện cho các máy M5 với mã E5603. Hi vọng trong thời gian tới, những máy mã khác và Xperia M5 Dual sẽ nhận được “kẹo dẻo”.

1-315x560 2-315x560 3-315x560 4-315x560 5-315x560 6-315x560 8-315x560 9-315x560 10-640x360