Ảnh chụp màn hình Xperia Z chạy Lollipop

Ảnh chụp màn hình bạn nhìn thấy trên đây là hình ảnh đầu tiên về Android Lollipop trên Xperia Z (C6603). Chúng ta thấy rằng chiếc điện thoại đang chạy trên bản kernel 3.4 và bản dựng có mã 10.6.A.0. Điều này khá hợp lý khi bản firmware hiện đang phát hành có mã dựng 10.5.1.A.0.292 tức là có sự di chuyển 10,5-10,6. Ảnh chụp màn hình có thể chưa chắc chắn, nhưng qua đó chúng ta có thể hi vọng bản cập nhật cho Lollipop cho Xperia Z series sẽ xuất hiện trong thời gian không xa.

Theo Xperiablog