Bản cập nhật Android 4.4.2 KitKat dành cho Xperia Tablet Z đã bắt đầu được tung ra.

Thiết bị cuối cùng vẫn chưa nhận được bản cập nhật phần mềm Android 4.4.2 KitKat trong dòng sản phẩm Xperia Z series cũ là Xperia Tablet Z. Tuy nhiên không cần phải chờ đợi thêm nữa bởi vì hiện giờ, bản dựng phần mềm 10.5.A.0.230 đã bắt đầu được tung ra. Bản cập nhật này mới chỉ có sẵn ở một số khu vực/nhà mạng (Pháp và O2 Anh). Tuy nhiên phạm vi có sẵn firmware này sẽ được mở rộng ra trong những ngày tới.

Nguồn