Bản cập nhật vá lỗi cho Xperia SP (12.1.A.1.192) bị hoãn lại 1 tháng?

Gần đây, chúng tôi đã báo cáo về một bản cập nhật phần mềm Android 4.3 sắp tới dùng để vá lỗi cho Xperia SP. Đây chính là bản cập nhật mà nhà mạng SFR  ở nước Pháp đã phê duyệt, thậm chí SFR còn nói rằng nó sắp được phát hành. Tiếc rằng firmware này vẫn chưa được tung ra và nhà mạng SFR đã tiết lộ tình hình về bản cập nhật.

xperia-sp-gallery-02-1240x840-26584aec7cb213dc0d327ca35a959d35

SFR nói rằng Sony đã trì hoãn việc phát hành lại 1 tháng, từ 21/03/2014 dời về 21/04/2014. Nguyên nhân của vấn đề này được nhận định là do chính Sony. Chúng tôi không rõ là một firmware tương tự sẽ được phát hành vào cuối tháng sau hay là Sony sẽ chứng nhận một bản cập nhật mới.

Nguồn