Bộ Theme đẹp của nhóm phát triển The Green dành cho Xperia và Tablet

Nhóm phát triển nổi tiếng của Xperia, nhóm The Green vừa cho ra mắt mắt một số Theme mới trong tuần qua khá đẹp mắt gồm các Theme tốn phí và miển phí, điển hình các theme miễn bao gồm: CircleVaganza, Easter, Lundakarneval, PubOldFriendly and Tattered Stripes. Các theme còn lại được tính phí với giá tương đối chấp nhận được vào khoảng 0,99 USD bao gồm Fantasy, NightCity, Nuclear, RetroPopArt và StarrySky, hầu hết các theme đều tương thích với cả Xperia và Tablet.

Danh sách 5 Theme Free dành cho bạn:

CircleVaganza

CircleVaganza_1_result-640x400

Easter

Easter_1_result-640x400

Lundakarneval

Lundakarneval_1_result-640x400

PubOldFriendly

PubOldFriendly_1_result-640x400

Tattered Stripes

Tattered-Stripes_1_result-640x400

Danh sách theme Premium dành cho bạn:

Fantasy

Fantasy_1_result-640x400

NightCity

NightCity_1_result-640x400

Nuclear

Nuclear_1_result-640x400

RetroPopArt

RetroPopArt_1_result-640x400

StarrySky

StarrySky_1_result-640x400