Các Xperia nửa đầu năm 2015 sẽ lên thẳng Android 6.0, bỏ qua 5.1.1

Sony Mobile vẫn chưa được cập nhật một số thiết bị Xperia phát hành trong nửa đầu năm 2015 lên Android 5.1.1 Lollipop. Hiện tại thì người dùng Xperia Z3+, Z4 Tablet và các thiết bị ra mắt nửa đầu 2015 khác như Xperia C4, C5 Ultra, M4 và M5 Aqua vẫn chờ đợi sự cập nhật Android 5.1.1 sẽ đến từ hãng. Lúc đầu, người ta nghĩ rằng Sony đang chờ đợi các model Xperia Z5 ra mắt để cập nhật luôn một lượt, nhưng điều này vẫn không xảy ra.

Chúng tôi đã suy đoán rằng Sony Mobile có thể phát hành bản cập nhật thẳng lên Android 6.0 Marshmallow cho các thiết bị này dựa vào lộ trình rò rỉ của nhà mạng Telstra. Và điều này một lần nữa được chứng minh qua trang hỗ trợ của Sony Mobile.

Nó cho thấy rằng bản cập nhật tiếp theo cho Xperia Z3+, Z4 Tablet, C4, C5 Ultra, M4 Aqua và M5 sẽ lên thẳng Marshmallow từ Android 5.0 Lollipop. Nó có nghĩa là chủ sở hữu các thiết bị này có thể sẽ phải chờ đến cuối năm nay trước khi họ được phiên bản Android tiếp theo.

Android-6.0-Marshmallow Xperia-C5-Ultra-Android-6.0-Marshmallow Xperia-M4-Aqua-Android-6.0-Marshmallow Xperia-M5-Android-6.0-Marshmallow Xperia-Z3-Android-6.0-Marshmallow Xperia-Z4-Tablet-Android-6.0-Marshmallow

Theo Xperiablog