Chúng ta phải đợi đến nửa cuối năm 2016 để thấy siêu phẩm hàng đầu kế tiếp của dòng Xperia ?

Hiện đã có nhiều tranh luận về khi nào và nếu Sony Mobile sẽ chuyển đến chu kỳ một siêu phẩm duy nhất trong năm. Cho đến nay, Sony đã phát hành một điện thoại hàng đầu mới mỗi sáu tháng, điều này là hài lòng một số người muốn đổi mới điện thoại nhanh và cũng làm buồn lòng những người khác khi sản phẩm của họ mau lỗi thời.

Và hôm nay chủ đề này được khơi lại trong không khí thảo luận những gì Sony Mobile có thể làm trong năm 2016 – chúng ta sẽ thấy một siêu phẩm hàng đầu trong nửa đầu và nửa cuối năm hay sẽ có một thiết bị duy nhất cho cả năm? Đã có những tin đồn rằng Sony sẽ thay đổi chiến lược bằng cách chỉ ra một thiết bị cao cấp duy nhất cho mỗi năm và điều này dường như được hé lộ phần nào trong các video dưới đây.

Video cho thấy Rikke Gertsen Constein, Giám đốc Mỹ thuật của Sony Mobile, nói về thiết kế của dòng Xperia Z. Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, Constein xác nhận rằng họ đã làm việc về thiết kế cho nửa cuối của năm 2016, năm 2017 và 2018.

Đó là đề cập rõ ràng nhất cho các mô hình thiết bị hàng đầu tiếp theo mà chúng ta có thể thấy Sony sẽ không ra mắt một mô hình cao cấp mới trong sáu tháng đầu năm 2016. Nếu điều này là đúng, tức là Sony sẽ chỉ phát hành một thiết bị cao cấp duy nhất cho mỗi năm , bạn sẽ thật sự hài lòng ? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến ​​của bạn dưới đây.

Theo Xperiablog