Cửa hàng dưới nước Xperia Aquatech của Sony bắt đầu mở cửa

Cửa hàng dưới nước đầu tiên của Sony đã mở cửa trước ngày hôm qua và chúng ta đã có một số hình ảnh để chia sẻ. Các cửa hàng dự định mở ngày hôm kia, nhưng sự ra mắt đã bị trì hoãn đến ngày hôm qua do thời tiết xấu. Xperia Aquatech là một cửa hàng nằm cách mặt nước 4 mét dưới biển ở Dubai và chỉ mở cửa cho người chiến thắng các cuộc thi may mắn, phương tiện truyền thông và khách VIP. Các cửa hàng sẽ chỉ được mở ra trong ba ngày, nhưng nó là một công cụ tiếp thị tuyệt vời.

Số ít người may mắn cần một số đào tạo lặn biển bắt buộc trong một hồ bơi, trước khi được đến các cửa hàng Aquatech. Mỗi người được đưa đến cửa hàng đi kèm với một hướng dẫn lặn. Đối với những người sở hữu một chiếc điện thoại nhỏ gọn Xperia Z3 hoặc Z3, Sony đảm bảo rằng họ đã được đưa tới các cửa hàng bằng một thiết bị hỗ trợ đặc biệt không thấm nước vì về mặt kỹ thuật thiết bị mà họ sở hữu không kháng nước khi vượt 1,5 mét. Trong cửa hàng đã có sẵn một số thiết bị Sony Xperia được demo. Âm thanh  khá tuyệt vời

Xperia-AquaTech Xperia-AquaTech_3 Xperia-AquaTech_4 Xperia-AquaTech_5 Xperia-AquaTech_6 Xperia-AquaTech_7 Xperia-AquaTech_8 Xperia-AquaTech_9 Xperia-AquaTech_10 Xperia-AquaTech_11 Xperia-AquaTech_12 Xperia-AquaTech_13

 

Theo Xperiablog