Cửa hàng PlayStation Mobile tiếp tục mở rộng cho chín quốc gia

Hôm nay là ngày mà cửa hàng PlayStation Mobile đã bắt đầu cho hoạt động tại chín quốc gia mới. Trong đó bao gồm các nước như:  Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Ireland, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy và Thụy Điển. Tính đến nay đã gần 30 quốc gia được hỗ trợ, cho phép hoạt động ứng dụng này nhưng vẫn chưa hỗ trợ cho Việt Nam. Để tải về  PlayStation Mobile nhấp ở đây , danh sách đầy đủ các thiết bị PlayStation Certified thể được tìm thấy ở đây .