Đập hộp Xperia Z1 Compact màu vàng chanh tại Đài Loan.

Không có bất cứ sự chậm trễ nào, hôm nay Xperia Z1 Compact đã được bán ra rộng rãi tại Đài Loan với một mức giá cực kì hấp dẫn là 15380 Đài Tệ (10.74 triệu đồng) cho cả 4 màu sắc. Phiên bản Xperia Z1 Compact dành cho thị trường Đài Loan có hỗ trợ cả mạng 4G LTE và toàn bộ phụ kiện bán kèm với nó gồm có: cáp USB, tai nghe, cục sạc cùng với Dock sạc từ tính DK32. Dưới đây là loạt ảnh đập hộp phiên bản thương mại của Xperia Z1 Compact màu vàng chanh dành cho thị trường Đài Loan.

 tunacat_3_SONY-_865de9f2e909e43e5370a5f9c3c5baef

tunacat_3_SONY-_2b6d8ee7a103940f40191071fb83ebf4

tunacat_3_SONY-_6b9e722661dad8381ad7825c282a5762

tunacat_3_SONY-_b8d02057d278bacfd241e64add74ae26

tunacat_3_SONY-_69508dc299b4d86383b87c016da8a1e4

tunacat_3_SONY-_27042590a3849390b373469173dbe05e

tunacat_3_SONY-_2aa0b3b1356c12c031b292de1c63e29e

tunacat_3_SONY-_47e50961baf68efd4788e6f5e83c1c19

tunacat_3_SONY-_a7089f8b93ea521cc8932ae597f5db62

tunacat_3_SONY-_f30dad3e6f57cce89bad6b71d788b87f

tunacat_3_SONY-_2a224050406742c29d0e701fad6b93e6

tunacat_3_SONY-_3cb6da6c48115b376210f50f824ce0fe    tunacat_3_SONY-_9fe31714dff2b466a6c70caf241c51ad

tunacat_3_SONY-_8d9ca7f7c16ec3c05fc93580484a1f6ctunacat_3_SONY-_782b40569a6a6ebf234664e79ce34fe0  tunacat_3_SONY-_03279d26f765aaed3bd51bcf4e6e9aa8     tunacat_3_SONY-_c1e26925bb6e3365133902966d210cc5 tunacat_3_SONY-_d3484ca086cff40784d89e7f218eefda tunacat_3_SONY-_e282e166e94e988f49a520d5a23ee208

tunacat_3_SONY-_5f68ac118d282da2dee90dd5c7ede7a7