Drop Test – Thử nghiệm đánh rơi Xperia Z2

Bài thử nghiệm này được thực hiện bởi Android Authority, trong video chúng ta có thể thấy sau lần đánh rơi đầu tiên với độ cao từ đầu người tới mặt đất, các nắp kết nối bị bung ra nhưng Xperia Z2 không có nhiều hư hại. Tiếp tục tương tự với các lần tiếp theo thì mặt kính và thân máy vẫn an toàn.