Firmware 14.3.A.0.761dành cho Xperia Z1 đã được tung ra tại Trung Quốc.

Bản dựng phần mềm 14.3.A.0.761 dành cho Xperia Z1 mới được chứng nhận trong thời gian gần đây đã được phát hành tại Trung Quốc. Phần mềm  Xperia Update Checker cho thấy cho đến tận bây giờ thì bản cập nhật này mới chỉ hướng đến Xperia Z1 (C6902) đang chạy firmware Trung Quốc. Nội dung các thay đổi không được tiết lộ nhưng bản cập này có vẻ mang chỉ đến chương trình vá lại các lỗi có mặt trên firmware 14.3.A.0.757 trước đây. Chúng tôi cho rằng bản cập nhật này cũng sẽ sớm có mặt tại các khu vực khác.

Nguồn