Firmware đầu tiên được chứng nhận cho Xperia E1.

Phiên bản phần mềm đầu tiên được chứng nhận cho Xperia E1 (D2004, D2005) vừa mới xuất hiện trên trang web PTCRB. Nó đi cùng với số bản dựng 20.0.A.1.8.

Ngoài ra model D2105 của Xperia E1 dual cũng đã xuất hiện trên trang web PTCRB, theo sau model D2104 đã được chứng nhận vào tuần trước. Nó đi cùng với bản dựng 20.0.B.0.68. Điều này sẽ có nghĩa là cả Xperia E1 và Xperia E1 dual đang đi đúng lộ trình bán ra vào tháng tới.

Nguồn