Firmware Lollipop cho Xperia C3 được chứng nhận Bluetooth SIG

Sau những ảnh chụp màn hình gần đây của một bản cập nhật Android Lollipop cho Sony Xperia C3, bây giờ có vẻ rằng bản cập nhật firmware đã được chứng nhận bởi Bluetooth Special Interest Group. Tên mã cho Sony Xperia C3 là “Wukong” và tên mã cho bản phần mềm được liệt kê vào xác nhận là “Wukon to L”, gợi ý rằng đây là “L” để cập nhật Lollipop.

Đây là định dạng mà Bluetooth SIG đã sử dụng trong quá khứ để xác nhận bản cập nhật firmware lớn. Ví dụ, Sony Z Ultra Google Play Lollipop xác nhận phiên bản bằng cách sử dụng Bluetooth SIG tên thiết kế “Togap Play to L”. Các tên mã của Xperia Z Ultra là Togari. Các bằng chứng củng cố rằng Sony đang cố gắng để cập nhật ít nhất là Xperia C3 lên Lollipop, ngoài dòng Xperia Z, nhưng chúng a sẽ chờ đợi thông tin chính thức.

Theo Xperiablog