Firmware Lollipop của Xperia T2 Ultra được chứng nhận bởi Bluetooth SIG

Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ thông tin về bản cập nhật Android Lollipop cho các thiết bị ngoài dòng Z series được chứng nhận bởi Bluetooth Special Interest Group, hôm nay đến lượt Xperia T2 Ultra là một trong các thiết bị có tên. Bluetooth SIG đã chứng nhận “Tianchi Update to L” đánh dấu việc sẽ có bản cập nhật Lollipop cho Xperia T2 Ultra (tên mã Tianchi).

Sony đã không công bố rõ kế hoạch cập nhật cho các thiết bị khác ngoài dòng Xperia Z series lên Android Lollipop, nhưng xác nhận trên cho thấy hi vọng Sony đang làm việc với các bản cập nhật cho nhiều thiết bị khác chứ không riêng gì dòng Z series, đó là điều người dùng mong muốn.

Theo Xperiablog