Firmware lớn (17.1.A.1.2) được chứng nhận cho Xperia Z2 và Xperia Z2 Tablet.

Có vẻ như Sony đã hoàn tất những công đoạn liên quan đến phần mềm cho những thiết bị đầu bảng sắp được bán ra của họ là Xperia Z2 (D6502, D6503) và Xperia Z2 Tablet (SGP521, SGP541). Trang Web PTCRB đã để lộ một bản bản dựng phần mềm mới (17.1.A.1.2) vừa được chứng nhận cho cả hai thiết bị trên. Firmware này có vẻ như là một bản cập khá lớn so với phiên bản được chứng nhận trước đây (17.1.A.0.504) nếu xét theo số bản dựng.

Nguồn