Firmware mới (10.4.C.0.808) được chứng nhận cho Xperia Z.

Xperia Z ( C6606, C6616 ) – phiên bản dành cho thị trường Bắc Mĩ đã “nhìn thấy” một loạt các bản dựng phần mềm được chứng nhận trong khoảng thời gian gần đây nhưng những firmware này đều không được phát hành. Trước tiên chúng ta có 10.4.C.0.793, sau đó là 10.4.C.0.797 và giờ đây lại thêm 2 bản dựng phần mềm mới được chứng nhận bao gồm các bản dựng mang số hiệu 10.4.C.0.800 và 10.4.C.0.808.

Với sự thay đổi trong số bản dựng thì có vẻ như đây là các bản cập nhật cải tiến so với các bản cập nhật trước đó. Vì thế có thể Sony đang tinh chỉnh lại firmware trước khi phát hành chúng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết ngay khi các bản cập nhật bắt đầu đổ bộ.

Nguồn