Firmware mới (15.3.A.1.17) đang được tung ra cho Xperia L.

Một bản cập nhỏ dành cho Xperia L (C2104, C2105) với số bản dựng 15.3.A.1.17 đã được chứng nhận vào đầu tháng 4 hiện giờ đang được tung ra. Ở thời điểm này chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bản cập nhật này đang hướn đến model C2105 nhưng model C2014 sẽ không phải chờ đợi quá lâu để nhận được nó. Phần mềm Xperia Update Checker cho thấy cho đến bây giờ thì firmware 15.3.A.1.17 đã có mặt tại một số khu vực ở Châu Âu (Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ), Châu Á (Philippines, Singapore) và Trung Đông (MEA, Saudi Arabia).

Nguồn