Firmware mới (17.1.1.A.0.402) được chứng nhận cho Xperia Z2 và Xperia Z2 Tablet.

Một bản dựng phần mềm mới ( 17.1.1.A.0.402) đã được chứng nhận cho Xperia Z2 (D6502, D6503) và Xperia Z2 Tablet (SGP521, SGP541). Bản dựng mới này sẽ là bản dựng kế tiếp bản dựng hiện tại (17.1.A.2.69) đang có mặt trên cả 2 siêu phẩm trên. Firmware mới sẽ di chuyển dạng thức của số bản dựng từ 17.1.A.2.XX thành 17.1.1.A.0.XXX, đây là dấu hiệu cho thấy sẽ có một số thay đổi đáng giá. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi bản cập nhật phần mềm mới này bắt đầu được tung ra. 

Nguồn