Firmware mới (20.0.B.0.84) được chứng nhận cho Xperia E1 dual.

Xperia E1 dual  (D2104, D2105) đã “nhìn thấy” một bản cập nhật phần mềm trên trang web PTCRB với số bản dựng 20.0.B.0.84. Phiên bản DTV  của Xperia E1 dual với mã model D2114 đã nhận được firmware có số bản dựng 20.0.B.0.85. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi bản cập nhật kế tiếp dành cho Xperia E1 dual bắt đầu được tung ra.

Nguồn