Firmware mới (9.2.A.1.210) đã được phát hành cho Xperia V.

Một bản cập nhật phần mềm nhỏ đang được chuyển đến Xperia V (LT25i), nó đưa số bản dựng từ phiên bản  9.2.A.1.199 lên 9.2.A.1.210. Sony đã không cập nhật thông tin lên trang hỗ trợ phần mềm của Xperia V để thông báo về firmware mới này, tuy nhiên dựa vào sự dịch chuyển trong số bản dựng thì chúng ta có thể kì vọng rằng firmware 9.2.A.1.210 sẽ mang đến chương trình vá lại các lỗi và cải tiến hiệu năng.

Nguồn