Google giảm hơn 4 triệu đồng cho giá bán Sony Z Ultra Google Play edition

Google mới giảm 30% giá bán của Sony Z Ultra Google Play edition, đưa giá bán của thiết bị này từ 649$ về 449$, miễn phí giao hàng. Việc cắt giảm 200$ giá bán có thể cho thấy rằng thiết bị này bán ra không được tốt (ám chỉ doanh số ảm đạm). Không có dấu hiệu gì cho thấy đây làm một chương trình khuyến mãi trong một khoảng thời gian giới hạn, có vẻ như đây là mức giá mới của  Sony Z Ultra Google Play edition trong thời gian tới. Rõ ràng đây là một mức giá tuyệt vời dành cho những ai đang quan tâm đến siêu phẩm này.

Nguồn