Hai firmware mới đã được chứng nhận cho Xperia M2.

Hai bản dựng phần mềm mới đã được chứng nhận cho Xperia M2 (D230X). Firmware mang số hiệu 18.0.C.1.15 được chứng nhận cho các model D2303 và D2306 trong khi firmware mang số hiệu 18.0.A.1.33 lại được chứng nhận cho model D2305. Việc bán ra Xperia M2 trên toàn cầu đã bắt đầu được triển khai một cách chậm chạp, thiết bị này đã được bán ra tại Nga, Ấn Độ và dự kiến Xperia M2 sẽ được bán ra ở Châu Âu và Canada vào cuối tháng 5/2014.

Nguồn