Hình ảnh tường thuật buổi offline 05/04/2014 tại HCM

Nối tiếp Hà Nội, tại HCM đã có một buổi offline thành công, rất tiếc là vì các bạn đến đông mà dự kiến ban đầu ít hơn nên không đủ chỗ cho một số bạn đến tham gia. Lần offline này diễn ra với nhiều trò chơi tương tác với thành viên và mang lại một buổi gặp mặt đầy ý nghĩa.