LifeLog cập nhật phiên bản mới (2.0.A.0.12)

Hôm qua Sony vừa cho phát hành cập nhật phiên bản mới cho ứng dụng LifeLog, phiên bản được xây dựng từ số bản dựng (1.0.A.1.8) lên (2.0.A.0.12). Trong phiên bản mới này có khá nhiều thay đổi rất hữu dụng như có thể hoạt động khi dùng xe đẹp và khả năng thay đổi nhiều loại hoạt động khác. Thú vị hơn trong phiên bản mới này có giúp giúp bạn thay đổi avatar là nam hay nữ và bạn có thể xóa các hoạt động đơn lẻ cũng như bạn có thể tùy biến ẩn hay hiển thị trên bảng điều khiển.

2014-06-23-21.10.23-315x560

2014-06-23-21.11.22-315x560

nguồn: Xperialog