Mời anh em tải về ‘Voice balloon photo’ – ứng dụng camera mới của Sony.

Hôm qua, chúng tôi đã đề cập đến một ứng dụng camera mới trong danh mục  Smart Social camera của Sony, nó được gọi là Voice balloon photo. Và giờ đây, chúng tôi thông báo rằng ứng dụng này đang có sẵn cho các thiết bị Sony Xperia đã cập nhật lên bản Android KitKat. Bạn có thể tải về ứng dụng này ngay từ bây giờ tại đây thông qua Google Play Store.

Nguồn