Mời tải về ‘live wallpaper’ của Xperia Z2, không cần root.

Cuối tháng trước, chúng ta đã nhìn thấy bộ ‘live wallpaper’ từ Xperia Z2 bị rò rỉ ra ngoài (phiên bản 1.0.A.0.9). Tuy nhiên khi đó file apk chỉ thực sự làm việc trên các thiết bị đã được root. Và bây giờ chúng ta đã có một file apk mới hoạt động được trên tất cả các thiết bị (kể cả các thiết bị chưa được root) nhờ sự giúp đỡ của thành viên ra3al trên XDA.

Chúng tôi có thể khẳng định rằng nó hoạt động tốt trên Xperia Z1 chưa root. Một mẹo nhỏ, nếu trước đây bạn đã từng tải về live wallpaper thì có thể bạn sẽ phải gỡ bỏ nó trước tiên (Settings > Apps). Bạn có thể tải về file apk ngay tại đây.

Nguồn