Mời tải về nhạc chuông Xperia và âm thanh báo thức mới từ Xperia Sirius.

Nhạc chuông Xperia và âm thanh báo thức mới từ bản dựng Android KitKat của Xperia Sirius đã bị lộ từ thành viên iRimas trên diễn đàn XDA. Chúng tôi chắc chắn hiểu rõ rằng đây là những âm thanh mới, bạn có thể nghe thử và tải chúng về thông qua các đường link dưới đây:

Nhạc chuông Xperia: 

Âm thanh báo thức:

Nguồn