MyXperia được cập nhật loại bỏ thư mục Baidu

Sony đã cập nhật ứng dụng myXperia lên phiên bản 0.0.A.0.71. Theo Sony, bản cập nhật mới nhất giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và cải tiến hiệu suất phần mềm. Tuy nhiên, có thể giả định hợp lý để kết luận rằng bản cập nhật mới nhất sửa chữa các vấn đề phiền toái liên quan đến Baidu mà chúng ta được nghe vào tuần trước.

Sony đã xác nhận rằng một bản cập nhật để myXperia sẽ có rất sớm để chỉ điện thoại Xperia của thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục dùng giao thức Baidu khuôn khổ thông báo. Nếu bạn đã tải về các bản cập nhật hãy cho chúng tôi biết nếu “Baidu” thư mục tạo ra vẫn còn tồn tại.

myXperia
MyXperia

Theo Xperiablog