Nhiều nhà bán lẻ tại Anh sẽ bán ra Xperia Z2 trong tuần sau.

Sáng sớm nay, hai trong số những nhà phân phối thiết bị di động lớn nhất ở Anh là  Carphone Warehouse  và Phones4U đã xác nhận rằng họ sẽ bắt đầu chuyển giao Xperia Z2 cho khách hàng trong tuần bắt đầu từ ngày 14/04/2014 – tức là tuần sau. Cả Carphone Warehouse  và Phones4U đều nói rằng trong thời gian đầu thì nguồn Xperia Z2 trong kho chỉ để giao cho những đơn đặt hàng trước. Carphone Warehouse đã ấn định ngày phát hành chung ở Anh là 01/05/2014.

aa bbb

Các khách hàng của Vodafone UK – những người đã đặt hàng trước Xperia Z2 sẽ bắt đầu nhìn thấy thiết bị của họ được chuyển giao từ tuần sau. EE cũng nói với Xperiablog rằng họ kì vọng sẽ bán ra Xperia Z2 từ ngày 11/04/2014, tuy nhiên vẫn không có  ngày phát hành trên trang Web của EE.

Nguồn