Nhóm The Green phát hành sáu theme mới cho người dùng Xperia

 

Nhóm The Green, một trong những nhóm phát triển chủ đề theme hàng đầu cho người dùng Xperia, thời gian gần đây, nhóm vừa cho phát hành một số  theme mới bao gồm các theme miễn phí và có cả những theme buộc bạn phải trả tiền để có được chúng. Mức giá mà bạn chi cho mỗi theme từ 1 Euro đến 2 Euro như các theme, Forest,  Spectrum, Squared, Tiny World and Tropical và một trong những số theme còn lại là Foody được The Green mang đến người dùng với mức giá 0 đồng. Hiện tại nếu bạn yêu thích một trong những các theme trên có thể nhấn vào liên kết ở mỗi tên theme bên dưới sẽ đưa bạn đến Play Store để tải về máy.

Theme free Foody:

Foody_1_result-640x400

Foody_2_result-315x560

Foody_3_result-640x400

Theme tốn phí:

Forest

Forest_1_result-640x400

Forest_2_result-315x560

Forest_3_result-640x400

 

Spectrum

Spectrum_1_result-640x400

Spectrum_2_result-315x560

Spectrum_3_result-640x400

 

Squared

Squared_1_result-640x400

Squared_2_result-315x560

Squared_3_result-640x400

 

Tiny World

Tiny-World_1_result-640x400

Tiny-World_2_result-315x560

Tiny-World_3_result-640x400

 

Tropical

Tropical_1_result-640x400

Tropical_2_result-315x560

Tropical_3_result-640x400

 

nguồn: Xperia Blog