Những thay đổi chính trên Android 5.1 (kèm video minh họa )

Sau khi phát hành bản cập nhật android 5.1.1 cho các thiết bị Xperia Z3 compact, Z3 tablet compact thì Sony đã liệt kê những thay đổi chính trên bản cập nhật lần này ( bản dựng 23.4.A.0.546) như sau:

– Cải tiến âm lượng và kiểm soát chế độ im lặng, kiểm soát thông báo
– Tích hợp LinkedIn Calendar vào Danh bạ
– Cải tiến Camera ở các chức năng lấy nét, tốc độ chụp và độ chính xác trong chế độ Superior Auto
– Nhiều tính năng mới của Xperia cho doanh nhân, cũng như doanh nghiệp
– Sử dụng các Smartwatch 3 để điều khiển camera điện thoại từ xa
– Tạo và chia sẻ các sự kiện, lịch  trực tiếp từ email
– Xem lịch trực tiếp trong Email
– Nhiều theme mới
– Các biểu tượng được thiết kế mới trong cài đặt
– Các tùy chọn thêm cho Wi-Fi và Bluetooth trong thông báo

Theo Xperiablog