Sony cập nhật 2 phiên bản của ứng dụng Video, ra mắt PlayStation Video

Sony Mobile vừa tung ra hai bản cập nhật cho ứng dụng video, tùy thuộc vào thiết bị. Đối với thiết bị đang ở firmware cũ, bản cập nhật có mã dựng số 8.0.A.2.4 (nâng cấp từ 8.0.A.0.8) và thay đổi tên của ứng dụng từ “Movies” thành “Video”.Bản cập nhật còn lại áp dụng cho thiết bị trên nền Lollipop với mã dựng số 9.1.A.0.8. Sony nói rằng bản cập nhật 13.0MB này cải thiện bố cục của giao diện chính và hiển thị menu. Những thay đổi khác bao gồm cải thiện sự ổn định ứng dụng và sửa lỗi.

DOWNLOAD APK: Video (9.1.A.0.8)

Video-9.1.A.0.8 Video-9.1.A.0.8_2-315x560 Video-9.1.A.0.8_3-315x560 Video-9.1.A.0.8_4-315x560

Video app update (build number 8.0.A.2.4)

Video-8.0.A.2.4 Video-8.0.A.2.4_2-315x560 Video-8.0.A.2.4_3-315x560 Video-8.0.A.2.4_4-315x560

Sony Mobile đã bắt đầu tung bản cập nhật cho ứng dụng Video Unlimited có mã dựng số 13.2.A.1.2, và đổi tên thành “PlayStation Video”. Ngoài icon thương hiệu riêng cho PS Video có màu xanh mới, có vẻ như không có thay đổi khác so với phiên bản cũ. Bản cập nhật 8.6MB hiện đang cập nhật Sony Xperia Z series cũ, nhưng bạn có thể tải về cài đặt theo link phía dưới.

DOWNLOAD APK: PS Video (13.2.A.1.2)

PS-Video-13.2.A.1.2 PS-Video-13.2.A.1.2_2-315x560 PS-Video-13.2.A.1.2_3-315x560 PS-Video-13.2.A.1.2_4a-315x560 PS-Video-13.2.A.1.2_5-315x560 PS-Video-13.2.A.1.2_6-315x560

Theo Xperiablog