Sony cập nhật android 5.1 cho Xperia M5 và M5 Dual

Sony Mobile đã phát hành bản cập nhật cho Xperia M5 lên Android 5.1 Lollipop. Phiên bản 1 SIM Xperia M5 (E5603, E5653, E5606) sẽ nhận bản dựng 30.1.A.1.33, trong khi Xperia M5 Dual (E5633, E5663, E5643) sẽ là 30.1.B.1.33. Tất cả các biến thể, ngoại trừ E5643, hiện đã có thông báo cập nhật.

Những người dùng đã cập nhật đều phản hồi rằng phiên bản phần mềm mới mang đến cho thiết bị sự quản lý bộ nhớ tốt hơn. Những thay đổi khác bao gồm cải tiến chế độ điều khiển khả năng chụp ảnh từ SmartWatch 3. Chúng tôi đã đính kèm link tải file FTF của firmware cho người dùng có thể sử dụng flashtool để cập nhật .

Download FTF Firmware Files – Xperia M5

Xperia M5 (E5603) 30.1.A.1.33 Nordic Generic [Android 5.1]
Xperia M5 (E5653) 30.1.A.1.33 Thailand Generic [Android 5.1]

Download FTF Firmware Files – Xperia M5 Dual

Xperia M5 Dual (E5633) 30.1.B.1.33 Middle East Africa MEA Generic [Android 5.1]
Xperia M5 Dual (E5663) 30.1.B.1.33 India Generic [Android 5.1]

Xperia-M5-Android-5.1 Xperia-M5-Android-5.1_2-315x560 Xperia-M5-Android-5.1_3-315x560 Xperia-M5-Android-5.1_4-315x560

Theo Xperiablog