Sony cập nhật thêm mặt đồng hồ cho Smartwatch 3, hỗ trợ nhiều widgets hơn

Sony Mobile đã cập nhật ứng dụng “Watch Faces for Smartwatch 3“. Trong phiên bản đầu tiên ra mắt, ứng dụng chỉ bao gồm ba mặt đồng hồ là cổ điển, Sony và màu nước. Bây giờ ứng dụng này đã bổ sung thêm hai mặt đồng hồ (Abstract và Active) trong bản cập nhật mới nhất với mã dựng số 2.0.A.0.11.

Ứng dụng cũng cho phép mức độ tùy biến cao như thay đổi màu nền, đánh dấu thời gian,…và các widgets để lựa chọn như ngày, số tuần và số bước đi. Bản cập nhật này cũng đã bổ sung thêm bốn widgets mới để lựa chọn bao gồm đồng hồ thế giới, la bàn, lịch và hiển thị thời gian dạng kỹ thuật số. Các thay đổi chính khác là những mặt đồng hồ kỹ thuật số bây giờ có thể hiển thị thời gian ở định dạng 12h. Hãy kiểm tra Play Store của Google để có  bản cập nhật mới nhất này nhé hay có thể tải theo link dưới đây.

Watch Faces for Smartwatch 3 (2.0.A.0.11)

SW3-Watch-face SW3-Watch-face_Active-315x560 SW3-Watch-face_Classic-1-315x560 SW3-Watch-face_Classic-2-315x560 Watch-Faces-for-Smartwatch-3_Sony_result-315x560 Watch-Faces-for-Smartwatch-3_Watercolor_result-315x560

Theo Xperiablog