Sony cập nhật ứng dụng thời tiết với giao diện phẳng đẹp hơn

Sony đã cập nhật của ứng dụng Thời tiết lên bản dựng số 1.1.A.0.8 (từ 1.1.A.0.6) bao gồm một thay đổi nhỏ ở giao diện dự báo. Ví dụ, biểu tượng thời tiết cho những ngày được dự báo sẽ nằm bên cạnh các số liệu thống kê nhiệt độ, trực quan hơn vị trí bên cạnh tên trong ngày. Sony cũng đã cải thiện ảnh động mô phỏng và hỗ trợ khả năng tiếp cận. Các bản cập nhật hiện có thể tải về từ Google Play Store hoặc bạn có thể tải về apk dưới đây.

DOWNLOAD APK: Xperia Weather (1.1.A.0.8)

Theo Xperiablog