Sony đã phát hành tài liệu hướng dẫn sử dụng Xperia Z2, xác nhận có nút cứng để reset.

Chúng ta vẫn chưa thấy Xperia Z2 có mặt tại các nhà bán lẻ nhưng điều đó không đủ để ngăn cản sự xuất hiện của tập tài liệu hướng dẫn sử dụng Xperia Z2. Tập tài liệu này có tất cả 127 trang, nó sẽ giúp bạn trả lời bất cứ câu hỏi nào mà bạn có thể gặp phải trên Xperia Z2. Cũng giống như Xperia Z1, tài liệu hướng dẫn sử dụng đã xác nhận rằng Xperia Z2 có một nút cứng để khởi động lại và đưa ra cách chèn microSIM cũng như thẻ nhớ MicroSD vào như thế nào. Bạn có thể tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh tại đây hoặc bằng ngôn ngữ tiếng khác tại đây.

Nguồn