Sony Mobile chính thức xác nhận vẫn giữ nguyên điều kiện bảo hành chống nước như cũ

Tuần trước, chúng ta đã nghe những tin tức về sự thay đổi trong chính sách bảo hành của Sony Mobile trên các thiết bị Xperia chống nước . Sony hôm nay đã có những tuyên bố chính thức về vấn đề này. Tuyên bố nói rằng sự thay đổi trong hướng dẫn và tiếp thị là để “minh họa rõ ràng những cách tốt nhất để bảo vệ các thiết bị sử dụng hàng ngày” và “hỗ trợ tốt hơn việc sử dụng hợp lý các thiết bị của chúng tôi.”

Sony tiếp tục nói rằng “các điều khoản bảo hành được cung cấp cho các sản phẩm của chúng tôi vẫn như cũ” và các thông số IP được dùng “để giúp khách hàng bảo vệ điện thoại thông minh và máy tính bảng phù hợp với chế độ bảo hành được áp dụng”. Nguyên văn những tuyên bố các bạn có thể xem dưới đây:

“Sony Mobile cam kết cung cấp các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng. Sản phẩm Xperia trong có khả năng chống bụi và chịu nước được xác nhận một cách độc lập dựa vào chỉ số bảo vệ Ingress (IP), các tiêu chuẩn này thống nhất và được sử dụng trên toàn ngành công nghiệp. Chúng tôi có tất cả niềm tin vào chất lượng của các thiết bị Xperia, được sản xuất để đáp ứng những đòi hỏi cao về tiêu chuẩn kỹ thuật và được thiết kế để đạt được các tiêu chuẩn cao trong việc sử dụng bình thường

 Những thay đổi gần đây để cung cấp cho khách hàng minh họa rõ ràng hơn những cách tốt nhất để bảo vệ các thiết bị sử dụng. Đó là các biện pháp phòng ngừa cần thiết, và các thông số cụ thể của thiết bị để giúp khách hàng để bảo vệ điện thoại thông minh và máy tính bảng phù hợp với chế độ bảo hành được áp dụng.

 Chúng tôi cũng đã cập nhật gần đây hình ảnh tiếp thị của chúng tôi tốt hơn để hỗ trợ việc sử dụng hợp lý các thiết bị. Các điều khoản bảo hành cung cấp cho sản phẩm vẫn như cũ và bất kỳ mối quan tâm nào của khách hàng sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở từng trường hợp phù hợp với các điều khoản này. “

Theo Xperiablog