Sony Mobile hợp tác kỹ thuật với ZMP trong khảo sát, nghiên cứu

Sony Mobile đã bước đầu liên doanh với ZMP để phát triển và cung cấp các thiết bị kỹ thuật cho máy bay không người lái trong mục đích khảo sát và nghiên cứu. Công ty liên doanh sẽ được gọi là “Aerosense” khi nó hình thành vào đầu tháng tám năm 2015. Liên doanh này là một phần của Sony trong dự án Internet Of Things (IOT).

Các thế hệ máy bay mới sẽ sử dụng camera, cảm biến, mạng lưới viễn thông và công nghệ robot của Sony với công nghệ tự động của ZMP. Aerosense sẽ xem xét để cung cấp các thiết bị khảo sát này cho khách hàng doanh nghiệp vào đầu năm 2016.

Theo Xperiablog