Sony Mobile ngừng hỗ trợ Sony Update Service

Hôm 24 tháng 09 vừa qua, Sony có gửi đi một thông báo trên trang Sony Mobile rằng sẽ kết thúc ngừng hỗ trợ cho Sony Update Service.

Sony Update Service là một công cụ được người dùng Xperia khá ưa chuộng vì nó hỗ trợ các bước dễ dàng để update phần mềm thiết bị thông qua hệ thống máy chủ nhà cung cấp. Hiện tại nếu trên PC của bạn vẩn còn cài đặt Sony Update Service thì nó vẩn sử dụng bình thường mà không có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong quá trình sử dụng.

Vì Sony Update Service không còn hỗ trợ nên hiện tại PC Companion là một công cụ chính để tải và update phần mềm cho Xperia. Nói chung việc Sony Update Service ngừng hỗ trợ hay chuyển sang hẳn PC Companion về hiện tại vẩn không có gì ảnh hưởng đến người dùng Xperia, việc cập nhật trên SUS và PC Companion khá chậm chạp và mất thời gian. Cho nên một trong hai công cụ thay thế tốt nhất để update firmware do bên đội ngủ Developer cung cấp đó là Flashtool hoặc XperiaFirm vẩn được người dùng nhiều hơn.

nguồn: Xperia Blog