Sony ngừng hỗ trợ Update Service cho Xperia trên Windows

Sony đã chính thức kết thúc hỗ trợ ứng dụng dịch vụ Sony Update dành cho Xperia trên Windows bấy lâu nay. Trước đây ứng dụng thuộc thời Sony Ericsson gọi là SEUS và gần đây dưới sự điều hành của Sony và thay bằng những sản phẩm Sony, ứng dụng được đổi tên là SUS. Nói cho cùng đây chỉ là một ứng dụng chuyên hỗ trợ cập nhật cho Sony Xperia của họ.

Hiện tại nếu bạn đang tìm và muốn tải về, khi truy cập vào trang hỗ trợ của Sony, các bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

“Dịch vụ hỗ trợ cập nhật đã kết thúc – Kể từ ngày 21 tháng 07 năm 2014, ứng dụng Update Service không còn được hỗ trợ. Để cập nhật phần mềm điện thoại hãy dùng PC Companion thay thế”.

Nếu bạn nào cần SUS hay vào liên kết này tải về.

nguồn: Xperia Blog