Sony phát hành bản cập nhật mới (6.4.A.1.24) cho Xperia Keyboard

Rõ ràng hôm nay là ngay có nhiều bản cập nhật nhỏ lẻ nhất, trong đó bàn phím thông dụng cho Xperia cũng có bản cập nhật mới cho riêng mình, phiên bản mới có số bản dựng (6.4.A.1.24), bàn phím mới được tích hợp nhiều tính năng mới và một số thay đổi như bàn phím có phím bấm to, hơn thế nhiều ngôn ngữ cũng đã được bổ sung hỗ trợ cho một số quốc gia như, tiếng (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Gruzia và Tatar). Một số tính năng khác được bổ sung cho Xperia Z2 như Phonepad và trên máy tính bảng được bổ sung thêm một hàng dành cho phím số, bản cập nhật hiện tại có trên Google Play Store.

Xperia-Keyboard_1-315x560

Xperia-Keyboard_2-315x560

Xperia-Keyboard_3-315x560

Xperia-Keyboard_5-640x400

nguồn: Xperia Blog