Sony phát hành tài liệu hướng dẫn sử dụng Xperia T2 Ultra.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Sony Xperia T2 Ultra hiện giờ đã có sẵn. Tập tài liệu này có tất cả 116 trang, nó sẽ giúp bạn trả lời bất cứ câu hỏi nào mà bạn có thể gặp phải trên Xperia T2 Ultra. Bạn có thể tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng Xperia T2 Ultra bằng tiếng Anh ở đây hoặc bằng ngôn ngữ khác tại đây.

Nguồn