Sony sử dụng hai loại màn hình khác nhau trên Xperia C5 Ultra ?

Người dùng ở Hồng Kông cho rằng Sony Mobile có thể  sử dụng hai loại màn hình khác nhau trên Xperia C5 Ultra. Dường như có sự khác biệt rõ rệt giữa hai loại màn hình được sử dụng

Bằng cách kiểm tra các menu dịch vụ của điện thoại theo mã (*#*#7378423#*#*), thông tin cho thấy có hai loại phần cứng khác nhau đang được sử dụng. Một trong những dòng thông tin trên màn hình màu đen cho kết quả là “Truly” trong phần ‘LCM Hardware’, trong khi các model màn hình trắng có kết quả “Innolux” được cho là có khả năng hiển thị tệ hơn.

Những hình ảnh dưới đây cho thấy một số hình ảnh so sánh giữa hai loại chứng thực cho những gì người dùng đang báo cáo. Rõ ràng vẫn chưa thể xác định đầy đủ thông tin là ảnh hưởng của phần cứng này chỉ có thể có trên một số ít mẫu nhỏ hay trên hàng loạt thiết bị. Chúng tôi sẽ cố gắng thông tin nhiều hơn đến bạn đọc

Xperia-C5-Ultra-Display Xperia-C5-Ultra-Display_2-640x480 Xperia-C5-Ultra-Display_3-640x640 Xperia-C5-Ultra-Display_4-640x480 Xperia-C5-Ultra-Display_5-640x480 Xperia-C5-Ultra-Display_6-640x480 Xperia-C5-Ultra-Display_7-640x480 Xperia-C5-Ultra-Display_8-640x480

 

Theo Xperiablog