Sony trả lời về vấn đề Baidu; khẳng định không hề có chia sẻ dữ liệu cá nhân

Đầu tuần này, chúng ta chứng kiến vấn đề hiện nay trên một số phiên bản firmware của các máy Xperia hiển thị một thư mục mang tên”Baidu”. Thư mục này không thể xóa được và tồi tệ hơn là xuất hiện các kết nối ghi nhận đến các máy chủ của Trung Quốc. Các thư mục này đã được tạo ra bởi các ứng dụng vị trí myXperia, nhưng không rõ những nội dung nào đang được truyền đi.

Sony đã nhanh chóng phản ứng bằng tuyên bố và cam đoan rằng người sử dụng không phải lo lắng. Họ xác nhận rằng điện thoại Sony Xperia không truyền tải bất kỳ dữ liệu người dùng về Baidu. Các hoạt động đơn giản này liên quan đến một dạng cập nhật thông báo của Baidu , một hình thức phổ biến ở Trung Quốc.

Các ứng dụng myXperia, Google Cloud Messaging và Baidu Notification Push sẽ xuất hiện khi lần đầu tiên kích hoạt. Phiên bản hiện tại của ứng dụng này không phân biệt vị trí người sử dụng. Và Sony hứa hẹn sẽ có một bản cập nhật myXperia theo chuẩn thông báo Baidu chỉ hoạt động riêng cho các máy Xperia của thị trường Trung Quốc. Điều này bảo đảm với khách hàng Sony Xperia rằng mọi dữ liệu người dùng sẽ an toàn.

Theo Rickard – Nhân viên hỗ trợ Sony Xperia:

“Tôi đã có một báo cáo phản hồi nào từ nhóm phát triển của chúng tôi. Tôi có thể xác nhận rằng điện thoại Xperia không lưu trữ bất kỳ dữ liệu người dùng để truyền cho Baidu. Các ứng dụng MyXperia hỗ trợ cả dịch vụ Google Cloud Messaging và Baidu Notification Push, cũng như nhiều ứng dụng của bên thứ ba, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng của chúng tôi Trung Quốc cũng như những người trong phần còn lại của thế giới. Cả hai đều được tự động khởi tạo khi bạn lần đầu tiên kích hoạt MyXperia. Các hoạt động IP bạn đang nhìn thấy chỉ được liên kết với một hệ thống thông báo của Baidu, đó là điều cần thiết cho ứng dụng này. ”

Bản cập nhật tiếp theo của MyXperia sẽ khắc phục vấn đề này khi chuẩn thông báo Baidu chỉ được kích hoạt riêng cho các máy thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, như các dịch vụ này là các tiêu chuẩn phổ biến trong ngành công nghiệp, các ứng dụng bên thứ 3 khác cũng có thể bao gồm chuẩn thông báo của Baidu hoặc dịch vụ Baidu khác, kết quả trong thư mục Baidu được chia sẻ giữa các ứng dụng là như vậy. Sony Mobile cam đoan đầy đủ tất cả các khách hàng của mình rằng MyXperia không lưu trữ bất kỳ dữ liệu người dùng để truyền cho Baidu. ”

Magnus Hilding – Người đứng đầu bộ phận lập trình viên của MyXperia tại Sony Mobile

“Chúng tôi xây dựng các ứng dụng sử dụng cả hai giao thức để đảm bảo cả hai người dùng Trung Quốc và toàn cầu có thể sử dụng ứng dụng MyXperia. Tuy nhiên, chúng tôi đã thiết kế các phiên bản tiếp theo sẽ chỉ liên quan đến một khu vực cụ thể -. Các bản cập nhật sẽ được tung ra sớm ”

Theo Sony Mobile Talk