Sony Z Ultra GPE đang được thử nghiệm bản Android 4.4.3.

Trong một chứng chỉ liên quan đến Bluetooth mới được hiệp hội bluetooth.org cấp phép cho Sony Z Ultra Google Play Edition vào ngày 14/04/2014, người ta đã phát hiện ra mẫu Sony Z Ultra Google Play Edition được Sony gửi đến hiệp hội Bluetooth đang chạy firmware có số bản dựng là KTU72.S1.3013.

sz

Điều này chứng tỏ rằng Sony đang thử nghiệm bản Android 4.4.3 trên Sony Z Ultra Google Play Edition bởi vì những chiếc Nexus 5 của nhà mạng Sprint cũng đang chạy firmware Android 4.4.3 có số bản dựng KTU72.S1.3013.