Ứng dụng Album có cập nhật mới (6.5.A.0.10) – Giao diện đẹp hơn

Mới đây Sony vừa cho phát hành một bản cập nhật mới dành cho ứng dụng Album, bản cập nhật mới được xây dựng từ phiên bản (6.4.A.0.16) lên (6.5.A.0.10). Bản cập nhật mới chỉ vẻn vẹn 11.8 MB với những cải tiến về giao diện trong các trình đơn ở Camera, Folders và Faces. Điểm nổi bật nhất trên phiên bản mới được nhấn mạnh ở chế độ hiển thị thu nhỏ của các thư mục và được trải dài trên màn hình cho người dùng dễ dàng tìm kiếm ảnh trong album.

Cũng trong bản cập nhật này, Sony còn giới thiệu bổ sung thêm đến người dùng một màn hình chào đầy mới mẽ của dịch vụ lưu ảnh trực tuyến PlayMemories. Hiện tại bản cập nhật mới của ứng dụng Album đang đươc triển khai và bạn có thể kiểm tra và cập nhật ngay bây giờ hoặc bạn có thể tại file apk bên dười về cài đặt theo phương pháp thủ công.

Tải bản cập nhật Album (6.5.A.0.10) tại đây .

Capture